Rodzaje protez ruchomych

Protetyka

Protezy ruchome, z racji swoich wad i zalet, są kierowane do konkretnej grupy pacjentów. Do tej grupy należą pacjenci, którzy cenią sobie szybkie i efektywne rozwiązania – a w ich przypadku efektywność dotyczy rozwiązania problemu bezzębia. Proteza ruchoma jest w stanie rozwiązać problem bezzębia bardzo skutecznie – na tyle, że pacjent nie będzie czuł konieczności korzystania z innego rozwiązania protetycznego. Takie uczucie jest bardzo komfortowe, dlatego popularność protez stoi na stałym, wysokim poziomie.

 

Niemniej jednak, warto jest dowiedzieć się, jakie są rodzaje protez i które z nich warto jest zastosować dla siebie.

 

Proteza częściowa

 

Proteza częściowa to jedna z dwóch protez, której podział wynika z obejmowanego obszaru. Proteza częściowa obejmuje jedynie część szczęki – ze względu na to, że pacjent boryka się jedynie z częściowym brakiem w uzębieniu. Oznacza to, że ten rodzaj protezy jest stosowany wtedy, gdy pacjent posiada część własnych zębów, które opcjonalnie można zastosować jako filar dla protezy częściowej.

 

Proteza częściowa może być wykorzystana przez pacjenta w linii górnej i dolnej zębów – co sprawia, że ten rodzaj protez jest bardzo uniwersalny. To spora zaleta, którą warto mieć na uwadze przy planowaniu leczenia protetycznego.

 

Proteza akrylowa

 

Protezy akrylowe to protezy, których podział wynika z materiału, z którego w dużej części zostały wykonane. Do wykonania większości protez wykorzystuje się masę akrylową – głównie w celu przygotowania sztucznego podniebienia, kolorystycznie zbliżonym do naturalnego. W masie akrylowej umieszcza się wszelkie niezbędne elementy do mocowania protezy.

 

Proteza szkieletowa

 

Protezy szkieletowe są protezami, które posiadają wiele zalet względem tradycyjnych osiadających protez. Przede wszystkim, największa zaleta wynika z faktu mocowania takiej protezy. Protezy szkieletowe mocuje się w taki sposób, że są one w stanie świetnie rozłożyć siły działające na protezę. Oznacza to, że wszelka konsumpcja z wykorzystaniem protezy szkieletowej jest wygodna i nie stanowi ryzyka przesunięcia czy wypadnięcia protezy.

 

Proteza całkowita

 

Protezy całkowite, podobnie jak częściowe, swój podział zawdzięczają obszarowi, który obejmują. Protezy całkowite obejmują całą linię zębów – oznacza to, że stosuje się je wtedy, gdy pacjent nie posiada w ogóle zębów w dolnej lub górnej linii zębów. Można zdecydować się na osiadającą protezę, która jest dość mało stabilna, natomiast istnieje również możliwość zamocowania protezy na implantach, co zwiększa jej stabilność.